Het grootste netwerk van zelfstandige zorgprofessionals in België

Veelgestelde vragen

 • Zorgprofessional
 • Opdrachtgever
Voor welke opdrachten kan ik me kandidaat stellen?

Je kan je aanmelden voor alle opdrachten die matchen met jouw diploma en talenkennis.

Wat betekent het als ik me aanmeld voor een opdracht?

Als je je kandidaat stelt voor een opdracht komt je status op “in afwachting” te staan en betekent dit dat je beschikbaar bent en de opdracht wenst uit te voeren. De opdrachtgever zal hierna een keuze maken uit de kandidaten waarna je de opdracht nog dient te bevestigen.

Wat is een "match"?

Je hebt een match met een opdrachtgever als deze jou heeft uitgekozen voor de opdracht. Je krijgt een melding via mail of een notificatie in de app waarin gevraagd wordt je kandidatuur te bevestigen. Hierna ontstaat er een Match. De status van je opdracht komt nu op gepland te staan. Opgelet, heb je een match? Dan dien je de opdracht uit te voeren.

Kan ik contact opnemen met de opdrachtgever?

Nog geen match? Dan kan je geen rechtstreeks contact maken met de opdrachtgever. Een match? Dan krijg je de contactgegevens van de opdrachtgever. Deze zijn zichtbaar als je op het platform de opdracht opent waarvoor je bent ingepland. Vanaf dan kunnen jullie elkaar rechtstreeks contacteren.

Wat is de duur van een opdracht?

Een geplaatste opdracht omvat alle uren en dagen voor die opdracht. Je moet alle opgegeven momenten van deze opdracht beschikbaar zijn alvorens je je aanmeldt voor de opdracht. Een opdracht duurt maximum 7 aaneensluitende dagen en is steeds voor dezelfde zorgprofessional. Je kan je niet aanmelden voor een deel van de opdracht. Voorbeeld: 1 mei - 6 mei (dit is 1 opdracht en je kan alle dagen). 1 mei - 3 mei - 4 mei (dit is 1 opdracht en je kan alle dagen) 1 mei (dit is 1 opdracht en je kan deze dag).

Hoeveel word ik betaald voor een opdracht?

Op de overzichtspagina staat duidelijk het uurtarief weergegeven per opdracht. In het detail van de opdracht zie je ook de volledige opdracht. Je kan dus vooraf zien hoeveel je betaald zal worden om de opdracht uit te voeren. Opdrachtgevers bepalen volledig zelf het uurtarief. ClickCare heeft hier geen aandeel in. In het detail van de opdracht zien je altijd de verdienste (aantal uren x uurtarief), exclusief de 7% servicevergoeding.

Hoeveel kost het gebruik van Clickcare voor mij als zorgprofessional?

Registreren, opdrachten bekijken en je kandidaat stellen voor een opdracht is helemaal GRATIS. Enkel bij een match wordt er 7% (incl BTW) van het factuurbedrag afgehouden voor het gebruik van ClickCare.

Het bedrag dat je te zien krijgt op het platform is exclusief de 7% servicevergoeding voor ClickCare. Achteraf wordt er 7% servicevergoeding afgehouden van het facturatiebedrag.

Wat als ik langer gewerkt heb dan in de opdracht opgegeven?

Zowel jij als de opdrachtgever kunnen een opdracht “betwisten”. Hiermee kan je via de knop “betwisten” bij de opdracht de uren aanpassen die je gewerkt hebt. Doe dit binnen de 48u na het uitvoeren van de opdracht. Doe je dit niet binnen de 48u na het einde van de opdracht, dan worden deze uren automatisch als “te factureren” gezien. De opdrachtgever krijgt een melding dat de uren betwist werden en kan hierop reageren met “akkoord” of “niet akkoord” . Reageert de opdrachtgever NIET binnen de 72u na de betwisting, dan worden de betwiste uren als “te factureren” aanzien. Reageert de zorgprofessional met akkoord, zijn de betwiste uren, de te factureren uren. Reageert de zorgprofessional met “niet akkoord” neemt u contact op met info@clickcare om de onenigheid samen uit te klaren. Een opdracht is beëindigd als je alle geplande dagen voor die opdracht hebt uitgevoerd en de status van je opdracht op “voltooid” staat.

Worden de gecorrigeerde uren tijdig betwist, dan zullen de zorgprofessional en opdrachtgever met elkaar in contact treden om de betwisting uit te klaren. ClickCare komt in voormelde betwisting niet tussen.

Wat betekenen de statussen: In afwachting, gepland, uitgevoerd, betwist, voltooid?

In Afwachting: je hebt je kandidaat gesteld voor een opdracht, deze kandidatuur is in afwachting. Als de opdrachtgever jou uitkiest en je bevestigt de opdracht, dan komt je status op 'gepland' te staan.

Gepland: een opdrachtgever heeft jou geaccepteerd voor een opdracht. Jij bent nu ingepland om de opdracht uit te voeren en wordt verwacht op de aangegeven datum en locatie.

Uitgevoerd: de opdracht werd uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd. Er kan nog betwist worden.

Betwist: zie: Wat als ik langer heb gewerkt dan in de opdracht opgegeven?”

Voltooid: de opdracht is uitgevoerd en wordt gefactureerd.

Bemiddeld: als je niet tot een akkoord bent gekomen voor de gepresteerde uren die betwist werden, komt je status op bemiddeld te staan

Kan ik mij aanmelden voor meerdere opdrachten?

Ja dat kan. Je wordt altijd gevraagd om te bevestigen als je geaccepteerd wordt voor een opdracht. Je kandidaturen voor andere opdrachten op gelijktijdige uren zullen automatisch verwijderd worden wanneer je een opdracht bevestigd hebt.

Waarom ben ik niet weerhouden voor de opdracht?

Als je je kandidaat stelt voor een opdracht, zal de opdrachtgever een kandidaat uitkiezen op basis van zijn/haar profiel, ervaringen, reviews, recente werkervaringen op de plaats van de opdracht etc. Redenen waarvoor je niet weerhouden wordt voor een opdracht kunnen de volgende zijn:

 • Je profiel sluit niet aan bij de opdracht. Tip: vul je profiel goed aan met al je ervaringen en diploma’s
 • Er zijn verschillende kandidaten voor deze opdracht. Soms zijn er wel 20 of meer kandidaten voor 1 opdracht, de kansen om voor deze opdracht gekozen te worden zijn dan redelijk klein.
 • Geen nood, we hebben altijd een groot aanbod aan opdrachten online dus neem zeker een kijkje bij onze openstaande opdrachten!
 • De opdrachtgever wenst kandidaten die meerdere opdrachten beschikbaar zijn. Tip: meld je aan voor meerdere opdrachten van dezelfde opdrachtgever.
 • De opdrachtgever wenst kandidaten die reeds gekend zijn bij hen.
Kan ik een aanmelding voor een opdracht annuleren?

Je hebt je kandidaat gesteld voor een opdracht en je wil je kandidatuur intrekken? Staat je status nog op “in afwachting”? Dan is het mogelijk om je kandidatuur terug in te trekken door op rechts boven“ kandidatuur intrekken” te klikken.

Opgelet! Staat je opdracht op gepland, dan kan je de opdracht niet annuleren via het platform. Opdrachtgevers rekenen in de eerste plaats op je aanwezigheid. Kan je toch niet aanwezig zijn door ** ziekte of overmacht**?

Breng in de eerste plaats ClickCare en de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte via mail en/of telefoon. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. ClickCare kan dan het nodige doen om de aanvraag te annuleren.

Annuleer je binnen de 7 dagen voor aanvang van je opdracht, dan vragen we een ziekteattest of attest van overmacht in te dienen. Heb je geen attest? Dan kan er 100 euro schadevergoeding aangerekend worden. Annuleer je meer dan 2x in de periode buiten de 7 dagen voor aanvang van je opdracht en heb je geen ziekteattest of attest van overmacht? Dan kan er 100 euro schadevergoeding aangerekend worden.

Annuleer je niet en ben je niet aanwezig op je opdracht zonder te verwittigen? Dan wordt er 250 euro schadevergoeding aangerekend. De opdrachtgever heeft in bovenstaande gevallen ook steeds zelf in het recht om zelf een schadevergoeding te vorderen.

Lees dus goed de Algemene Voorwaarden inzake annulaties na (onderaan op onze website) alvorens je annuleert.

Hoe verloopt het facturatie- en betalingsproces?

Op ons platform maken we gebruik van statussen om het facturatieproces te regelen. De facturen die iedere maandag vóór 6u op voltooid staan, zullen op maandag gefactureerd worden.

Als je meerdere opdrachten hebt uitgevoerd bij dezelfde opdrachtgever in één week, worden deze opdrachten gebundeld op één factuur. Zodra de facturen beschikbaar zijn, ontvang je een e-mailmelding. Je kunt je facturen eenvoudig terugvinden en downloaden op je profiel onder 'Mijn facturen'. Op je profiel vind je een factuuroverzicht, een factuur van jou aan de opdrachtgever en een factuur van ClickCare voor de servicevergoeding. Op dinsdag wordt de factuur naar de opdrachtgever gestuurd met het verzoek tot betaling aan ClickCare.

Wanneer word ik betaald?

Zodra wij het geld van de zorginstelling ontvangen, wordt dit op jouw rekening gestort, waarbij we een Servicevergoeding van 7% inclusief BTW inhouden. Het hele proces duurt gemiddeld 4-6 weken, maar de daadwerkelijke duur kan variëren afhankelijk van het tijdstip waarop de opdrachtgever betaalt.

Hoe kan ik een zorgprofessional kiezen?

Als je je opdracht online hebt geplaatst, kunnen zorgprofessionals zich hierop aanmelden. Hierna kan je bij “openstaande opdrachten” en “aanmeldingen” zien hoeveel en welke zorgprofessionals zich kandidaat hebben gesteld voor je opdracht. Je kan één van hen selecteren op basis van het profiel.

Heb je een zorgprofessional geaccepteerd? Dan krijgt hij/zij hier een melding van ter bevestiging. Heeft de kandidaat bevestigd, dan staat hij/zij ingepland. Accepteer je één kandidaat, dan worden de anderen automatisch op de hoogte gebracht dat de opdracht is ingevuld. Hierna krijg je de contactgegevens van de zorgprofessional om eventuele verdere afspraken te maken.

Wat is een "match"?

Accepteer je een kandidaat voor je opdracht? Dan krijgt de zorgprofessional hiervan een melding ter bevestiging. Wanneer de zorgprofessional de opdracht bevestigt, heb je een match! Deze zorgprofessional zal de opdracht uitvoeren. Heb je nog geen bevestiging van de zorgprofessional of wil je toch een andere kandidaat kiezen? Dan kan je in deze tussentijd de zorgprofessional nog weigeren en een andere uitkiezen.

Kan ik een opdracht verwijderen van het platform?

Ja, dat kan als er nog geen match is. Ga naar de opdracht, druk op de drie puntjes bovenaan rechts en kies ‘verwijder opdracht’. Opgelet! Heb je wel al een match, dan neem je contact op via info@clickcare.be , je brengt zelf de zorgprofessional op de hoogte die ingepland werd en wij annuleren de opdracht. De zorgverlener houdt zijn beschikbaarheden vrij om jouw opdracht uit te voeren. Lees dus zeker hieromtrent ook even de Algemene Voorwaarden inzake annulaties na onderaan op onze website.

Kan ik een geplande opdracht annuleren?

Een geplande opdracht kan je niet zelf annuleren. Dit kan enkel door contact op te nemen met info@clickcare.be Je dient zelf de kandidaat op de hoogte te stellen van je annulatie. De zorgprofessional houdt zijn beschikbaarheden vrij om jouw opdracht uit te voeren. Lees dus zeker hieromtrent even onze Algemene Voorwaarden inzake annulaties na.

Kan een zorgprofessional meerdere shiften op een dag werken?

Al onze zorgprofessionals zijn zelfstandig, zij bepalen zelf of zij meerdere shiften op een dag willen werken of niet. Zij zijn hiervoor niet gebonden aan wetgeving.

Ik ben tevreden van een zorgprofessional en wens deze graag meerdere/extra dagen in te plannen?

Wil je dat een zorgprofessional een extra dag werkt die niet voorzien werd in je opdracht? Dan plaats je een extra opdracht waarop de kandidaat zich aanmeldt. Je kan ook steeds mailen naar info@clickcare.be en dan kan ClickCare de opdrachten inplannen met de betreffende kandidaat.

Wat als een zorgprofessional langer/korter gewerkt heeft dan voorzien?

Zowel de opdrachtgever als de zorgprofessional kunnen een opdracht “betwisten”. Hiermee kan je via de knop “ betwisten” bij de opdracht de uren aanpassen die de zorgprofessional gewerkt heeft. Doe dit binnen de 48u na het uitvoeren van de opdracht. Doe je dit niet binnen de 48u na het einde van de opdracht, dan worden deze uren automatisch als “te factureren” gezien. De zorgprofessional krijgt een melding dat de uren betwist werden en kan hierop reageren met “akkoord” of “niet akkoord”. Reageert de zorgprofessional NIET binnen de 72u na de betwisting, dan worden de betwiste uren als “te factureren” aanzien. Reageert de zorgprofessional met akkoord, zijn de betwiste uren, de te factureren uren. Reageert de zorgprofessional met “niet akkoord”? Dan neem je contact op met info@clickcare.be om de onenigheid samen uit te klaren.

Wat betekenen de statussen: In afwachting, gepland, uitgevoerd, betwist, voltooid?

In afwachting: een status staat 'in afwachting' als je een kandidaat hebt bevestigd en hij/zij nog niet heeft gereageerd op de bevestiging. Je kan deze kandidaat alsnog weigeren als hij/zij niet tijdig bevestigt of je toch een andere kandidaat wil uitkiezen.

Gepland: een opdracht is gepland wanneer je een kandidaat hebt aanvaard voor een opdracht. De opdracht werd nog niet uitgevoerd maar is gepland.

Uitgevoerd: De opdracht werd uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd. Er kan nog betwist worden.

Betwist: zie vraag “Wat als een zorgverlener langer/korter gewerkt heeft dan voorzien”.

Voltooid: de opdracht is uitgevoerd en kan gefactureerd worden.

Bemiddeld: er is nog geen akkoord over de betwiste uren. Tot dit is uitgeklaard tussen beide partijen blijft de status op bemiddeld staan.

Hoe gebeurt de facturatie ?

ClickCare stelt een selfbill op in naam van de zorgprofessional en int het factuurbedrag op 1 rekening. Naast een betaaloverzicht en de selfbill, krijg je ook een factuur van ClickCare voor de servicevergoeding van 14%. Beide facturen worden op 1 overzicht per mail verzonden. Door het gebruik van selfbilling is er in de meeste gevallen geen BTW verschuldigd op de factuur van de zorgprofessional. De Servicevergoeding van 14% is exclusief 21% BTW. Facturen worden wekelijks verzonden op dinsdag. Heeft eenzelfde zorgprofessional in dezelfde week meerdere opdrachten uitgevoerd, dan worden deze prestaties gebundeld op 1 factuur. U heeft vervolgens 14 dagen om de factuur te voldoen volgens onze factuurvoorwaarden. Meer info kan u terugvinden in onze Algemene Voorwaarden.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

ClickCare ontvangt de betaling van de opdrachtgevers, betaalt de zorgverleners uit en bezorgt hen de nodige bewijsstukken. ClickCare betaalt de zorgprofessionals uit als het geld van de opdrachtgevers werd geïnd.

Hoeveel kost een zorgprofessional?

Bij ClickCare bepaal je als zorgprofessional zelf hoeveel je per uur betaalt voor een zorgprofessional. Stel je een bedrag voorop dat lager is dan het gemiddelde uurtarief voor de betreffende zelfstandige zorgprofessionals, heb je minder kans op een match.

Is de nood hoog en je stelt een hoger tarief voorop, is de kans op een match groter.

De zorgprofessionals die via ClickCare werken zijn allemaal zelfstandigen met een eigen verzekering, sociale zekerheid, vervoerskosten, materiaal zo nodig etc. Het tarief dat je aan de zorgverlener betaalt omvat al deze kosten.

Bij ClickCare gaat 95% van het gespendeerde bedrag ook effectief naar de zorgprofessionals. We streven naar een eerlijk verloningssysteem zonder hoge uitzendfees.

Wat zijn de gemiddelde uurtarieven voor zelfstandige zorgprofessionals?

De opdrachtgever bepaalt vrij het uurtarief van de zorgprofessional. Er wordt niet met extra toeslagen gewerkt. ClickCare geeft richtlijnen voor marktconforme tarieven gebaseerd op CP 330i. Onderstaande bedragen geven de gemiddelde minimum tarieven aan die de kans op een match vergroten:

Zorgkundigen

 • Week: 45 euro per uur
 • Weekend/Nacht/Feestdag: 55-60 euro per uur

Verpleegkundigen

 • Week: 50-55 euro per uur
 • Weekend/Nacht/Feestdag: 65-70 euro per uur

Apothekers

 • Week: 50-55 euro per uur
 • Weekend/Nacht/Feestdag: 65-70 euro per uur
Wat zijn de kosten voor het gebruik van ClickCare?

Je betaalt enkel aan ClickCare als er een opdracht effectief werd uitgevoerd. Registreren en plaatsen van opdrachten is volledig GRATIS. Heb je een match en werd er een opdracht uitgevoerd? Dan betaal je als opdrachtgever 14% (Excl. 21% btw) op het factuurbedrag van de zorgprofessional voor het gebruik van ClickCare. Deze kost wordt altijd vooraf berekend en is duidelijk zichtbaar wanneer je een opdracht plaatst. Je weet dus vooraf wat de zorgprofessional + ClickCare zal kosten.

Voor welke regio kan ik een opdracht plaatsen ?

Opdrachten voor verpleeg-en zorgkundigen kunnen geplaatst worden in heel België. Opdrachten voor apotheken kunnen geplaatst worden in Vlaanderen vanaf 1 juni 2024.