Het grootste netwerk van zelfstandige zorgprofessionals in België

Inschakelen van zelfstandige zorgverleners via eCalcura

Bent u voor uw woonzorginstelling, revalidatiecentrum of psychiatrisch centrum op zoek naar flexibele zorgverleners en wil u hiervoor graag zelfstandige verpleeg-en/of zorgkundigen inschakelen via het platform ClickCare?

Dan kan u de prestaties van deze zelfstandige zorgverleners inbrengen via eCalcura.

Wat is eCalcura?

“eCalculra” is een webtoepassing om tegemoetkomingen te berekenen en daarover gegevens uit te wisselen met:

Meer info over eCalcura en tegemoetkomingen vindt u terug via Zorg en Gezondheid.

Hoe werkt het?

  1. Onderaan onze website vindt u een standaardovereenkomst terug die u (vrijblijvend) kan laten ondertekenen door de zorgverlener wanneer hij/zij ter plaatse komt. Dit is een contract dat rechtstreeks tussen de zorginstelling en de zorgverlener wordt afgesloten, afgestemd op de algemene voorwaarden van ClickCare. U kan dit contract bewaren als bewijsstuk.
  2. Heeft de zorgverlener de opdracht uitgevoerd in uw zorginstelling? Dan ontvangt u een factuur in naam van de zorgverlener.
  3. Op uw account kan u bij “ bevestigde opdrachten” de nodige gegevens van de zorgverleners die gewerkt hebben in 1 Excel-document ontvangen door op “exporteren” te klikken. Op deze manier beschikt u over de nodige gegevens om de prestaties in te voeren in eCalcura.

Ter info

De standaardovereenkomst die wij aanbieden op de website is niet verplicht. U kan zelf ook een overeenkomst opmaken en laten ondertekenen door de zorgverlener.

Let wel op, we verwijzen in dit kader ook graag even naar Artikel 8 in onze algemene voorwaarden betreffende het niet rechtstreeks afsluiten van (andere) contractuele overeenkomsten zonder de tussenkomst van ClickCare.

Heeft u nog vragen? Neem dan zeker contact op via info@clickcare.be

Andere blogs