Contacteer ons
Nederlands

Veelgestelde vragen

Voor welke opdrachten kan ik mij aanmelden?

Je kan je aanmelden voor alle opdrachten die van toepassing zijn op jouw diploma. Je kan je aanmelden voor opdrachten in alle regio’s.

Wat betekent het als ik mij aanmeld voor een opdracht?

Je aanmelden voor een opdracht wil zeggen dat je je kandidaat stelt om de opdracht uit te voeren. Je bent beschikbaar en je kan de opdracht uitvoeren. De zorgvrager zal (indien er meerdere aanmeldingen zijn) een kandidaat uitkiezen die hij/zij geschikt vindt voor de opdracht. Als de zorgvrager jou uitkiest voor de opdracht krijg je de vraag om je kandidatuur te bevestigen. Na bevestiging komt je status op 'gepland' te staan.

Wat is een "Click"?

Je hebt een Click met een zorgvrager als hij/zij jou heeft uitgekozen voor de opdracht. Je krijgt hiervan een melding via mail waarin gevraagd wordt, je kandidatuur te bevestigen. Hierna ontstaat er een Click. Opgelet! Mails komen soms in spam terecht.

Kan ik contact opnemen met de zorgvrager?

Nog geen Click? Dan kan je geen rechtstreeks contact maken met de zorgvrager. Een Click? dan krijg je de contactgegevens van de zorgvrager.Deze zijn zichtbaar als je op het platform de opdracht opent waarvoor je bent ingepland.Vanaf dan kunnen jullie elkaar rechtstreeks contacteren.

Wat is de duur van een opdracht?

Een geplaatste opdracht omvat alle uren en dagen voor die opdracht. Je moet alle opgegeven momenten van deze opdracht beschikbaar zijn alvorens je je aanmeldt voor de opdracht. Een opdracht duurt maximum 7 aaneensluitende dagen en is steeds voor dezelfde zorgverlener. Je kan je niet aanmelden voor een deel van de opdracht. Voorbeeld: 1mei - 6 mei(dit is 1 opdracht en je kan alle dagen). 1mei - 3mei - 4mei(dit is 1 opdracht en je kan alle dagen) 1mei(dit is 1 opdracht en je kan deze dag)

Wat voor opdrachten worden er geplaatst op Clickcare?

Iedere professionele organisatie die een zorgverlener nodig heeft, kan een opdracht plaatsen. Opdrachten kunnen variëren van bloedafnames in de huisartsenpraktijk tot vaccineren, nachten in een RVT, een shift in het ziekenhuis, thuisverpleging, covid testing, evenementen, etc.

Hoeveel word ik betaald voor een opdracht?

Op de overzichtspagina staat duidelijk het totaalbedrag weergegeven per opdracht. In het detail van de opdracht zie je ook de verdienste per uur staan. Je kan dus vooraf zien hoeveel je betaald zal worden om de opdracht uit te voeren. Zorgvragers bepalen volledig zelf het uurtarief. ClickCare heeft hier geen aandeel in.

Hoeveel kost het gebruik van Clickcare voor mij als zorgverlener?

Registreren, opdrachten bekijken en je kandidaat stellen voor een zorgvraag is helemaal gratis. Enkel bij een Click wordt er 7% van het factuurbedrag afgehouden voor het gebruik van ClickCare. Dit investeren we in ClickCare. Zo gaat de zorg steeds vooruit!

Het bedrag dat je te zien krijgt op het platform is EXCLUSIEF de 7% voor ClickCare. Achteraf wordt er 7% Servicevergoeding afgehouden van het facturatiebedag.

Wat als ik langer gewerkt heb dan in de opdracht opgegeven?

Zowel jij als de zorgvrager kunnen een opdracht “betwisten”. Hiermee kan je via de knop “ betwisten” bij de opdracht de uren aanpassen die je gewerkt hebt. Doe dit binnen de 48uur na het uitvoeren van de opdracht. Doe je dit niet binnen de 48uur na het einde van de opdracht, dan worden deze uren automatisch als “ te factureren” gezien. De zorgvrager krijgt een melding dat de uren betwist werden en kan hierop reageren met “akkoord” of “niet akkoord” . Reageert de zorgvrager NIET binnen de 72uur na de betwisting, dan worden de betwiste uren als “te factureren” aanzien. Reageert de zorgverlener met akkoord, zijn de betwiste uren, de te factureren uren. Reageert de zorgverlener met “niet akkoord” neemt u contact op met info@clickcare om de onenigheid samen uit te klaren. Een opdracht is beëindigd als je alle geplande dagen voor die opdracht hebt uitgevoerd.

Gepland Uitgevoerd Betwist Voltooid

In Afwachting: je hebt je kandidaat gesteld voor een opdracht, deze kandidatuur is in afwachting.Als je zorgvrager jou uitkiest en je bevestigt de zorvraag dan komt je status op 'gepland' te staan. Gepland: een zorgvrager heeft jou geaccepteerd voor een opdracht.Jij bent nu ingepland om de opdracht uit te voeren. Uitgevoerd: de opdracht werd uitgevoerd, maar nog niet gefactureerd.Er kan nog betwist worden. Betwist: zie “ wat als ik langer heb gewerkt dan in de opdracht opgegeven?” Voltooid: de opdracht is uitgevoerd en wordt gefactureerd. Bemiddeld: als je niet tot een akkoord bent gekomen voor de gepresteerde uren die betwist werden, komt je status in bemiddeld te staan

Kan ik mij aanmelden voor meerdere opdrachten?

Ja dat kan. Je wordt altijd gevraagd om extra te bevestigen als je geaccepteerd wordt voor een opdracht.

Kan ik een aanmelding voor een zorgvraag annuleren?

Je kandidaat gesteld voor een opdracht, je hebt nog géén Click en je wil je kandidatuur annuleren? Je status staat nu op 'in afwachting', rechts bovenaan kan je je kandidatuur intrekken door op 'kandidatuur intrekken' te klikken. Opgelet! Is er reeds een Click gemaakt met de tussen en de zorgvrager? Dan kan je dit niet annuleren via het platform. Zorgvragers rekenen in de eerste plaats op je aanwezigheid. Kan je toch niet aanwezig zijn door ziekte of overmacht? Breng in de eerste plaats ClickCare ( info@clickcare.be) en de Zorgvrager zo snel mogelijk op de hoogte via mail en/of telefoon. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. ClickCare kan dan het nodige doen om de aanvraag te annuleren. Annuleer je binnen de 7 dagen voor aanvang van je opdracht, dan vragen we een ziekteattest of attest van overmacht in te dienen. Heb je geen attest? Dan kan er 50 euro schadevergoeding aangerekend worden. Annuleer je meer dan 2x in de periode buiten de 7 dagen voor aanvang van je opdracht en heb je geen ziekteattest of attest van overmacht? Dan kan er 50 euro schadevergoeding aangerekend worden. Annuleer je niet en ben je niet aanwezig op je opdracht zonder te verwittigen? Dan wordt er 100 euro schadevergoeding aangerekend. De Zorgvrager is in bovenstaande gevallen ook steeds zelf in het recht om zelf een schadevergoeding te vorderen. Lees dus goed de algemene voorwaarden inzake annulaties na ( onderaan op onze website) alvorens je annuleert.

Wat zijn de voordelen van ClickCare?
  • Je bent vrij om te kiezen wanneer en waar je werkt en voor welke verdienste
  • Je hoeft niet zelf te zoeken naar werk in de zorg. Alles vanaf nu in één handig online platform
  • Je kan last-minute aan het werk. Bekijk de opdrachtenen meld je aan!
  • We ondersteunen je op administratief vlak
  • Veel variatie in je werk, waardoor je veel kennis en ervaring opdoet.
Wat doet ClickCare zelf om de kwaliteit te verbeteren?

ClickCare is een volledig nieuw online platform.Er is altijd verbetering mogelijk. Heb je tips voor ons? Laat het ons zeker weten via info@clickcare.be .

Hoe verloopt het facturatie- en betalingsproces?

Op ons platform maken we gebruik van statussen om het facturatieproces te regelen. Zodra de status van je opdracht wordt gemarkeerd als “voltooid”, start het facturatieprogramma automatisch met het genereren van verschillende documenten. Dit omvat een gedetailleerd factuuroverzicht, een factuur van jou aan de zorginstelling voor de geleverde prestaties en een factuur van ClickCare voor de Servicevergoeding. Als je meerdere opdrachten hebt uitgevoerd bij dezelfde zorginstelling in één week, worden deze opdrachten gebundeld op één factuur. De facturen worden opgemaakt voor de opdrachten die vóór vrijdag 23:59 uur de status 'voltooid' hebben en worden op de daaropvolgende maandag gegenereerd. Zodra de facturen beschikbaar zijn, ontvang je een e-mailmelding. Je kunt je facturen eenvoudig terugvinden en downloaden op je profiel onder 'Mijn facturen'. Op je profiel vind je een factuuroverzicht, een factuur van jou aan de zorginstelling en een factuur van ClickCare voor de Servicevergoeding. Na generatie wordt de factuur naar de zorginstelling gestuurd met het verzoek tot betaling. Zodra wij het geld van de zorginstelling ontvangen, wordt dit direct op jouw rekening gestort, waarbij we een Servicevergoeding van 7% inclusief BTW inhouden. Het hele proces duurt gemiddeld 3-4 weken, maar de daadwerkelijke duur kan variëren afhankelijk van het tijdstip waarop de zorginstelling betaalt.