Het grootste netwerk van zelfstandige zorgprofessionals in België

Uitzendarbeid, projectstaffing of werken als zelfstandige zorgverlener: wat is het verschil?

In de zorgsector zijn diverse vormen van tewerkstelling gangbaar, waaronder uitzendarbeid, projectstaffing en zelfstandige zorgverleners. Maar wat houden deze precies in? In deze blogpost gaan we dieper in op elk van deze tewerkstellingsvormen.

Uitzendarbeid

Een veelvoorkomende vorm is uitzendarbeid, waarbij uitzendkantoren als werkgever fungeren en kortlopende, tijdelijke opdrachten aanbieden aan zorgverleners. Interim-werknemers ontvangen doorgaans hetzelfde loon als hun collega's in vaste dienst. Hoewel uitzendarbeid voordelen biedt, zoals het vergemakkelijken van het vinden van werk en het beheren van administratieve zaken, resulteren hoge fees die uitzendkantoren in rekening brengen er vaak in dat meer dan de helft van het loon naar het uitzendkantoor gaat in plaats van naar de zorgverlener.

Projectstaffing

Een alternatieve benadering is projectstaffing, waarbij werknemers van een bedrijf (vaak ook een uitzendkantoor) ter beschikking worden gesteld aan andere ondernemingen voor diverse projecten en opdrachten. Ook hier ontvangen deze medewerkers doorgaans gelijkaardige lonen als hun collega's in vaste dienst. Zorgverleners in projectstaffing genieten echter soms van extra voordelen die niet beschikbaar zijn voor vaste medewerkers.

Zelfstandige zorgverlener

Een derde optie is het werken als zelfstandige zorgverlener, waarbij individuen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Dit kan rechtstreeks gebeuren of via platformen die zelfstandige zorgverleners met opdrachtgevers verbinden. Zelfstandigen genieten van flexibiliteit en autonomie en bij het gebruik van bepaalde platformen kunnen ze profiteren van lagere fees dan bij uitzendkantoren (bij ClickCare gaat tot 95% van het uurtarief naar de zorgverlener!). Zelfstandige zorgverleners die werken zonder platform moeten echter wel veel verantwoordelijkheid op zich nemen, niet alleen wat betreft het zoeken van opdrachten, maar ook administratieve taken. ClickCare is een platform dat ook hierbij ondersteuning biedt!

Kortom, de keuze voor een bepaalde vorm van tewerkstelling in de zorgsector brengt verschillende implicaties met zich mee. Het is belangrijk deze implicaties zorgvuldig af te wegen om de beste balans te vinden tussen flexibiliteit, kwaliteit van zorg en financiële haalbaarheid. Benieuwd hoe je als zelfstandige zorgprofessional aan de slag kunt met ClickCare? Neem contact met ons op via info@clickcare.be en we beantwoorden graag al je vragen!

Andere blogs