Het grootste netwerk van zelfstandige zorgprofessionals in België

Aftrekbare beroepskosten voor zelfstandige zorgverleners

Als zelfstandige zorgverlener is het belangrijk om op de hoogte te zijn van aftrekbare beroepskosten om je belastingaangifte correct en voordelig te kunnen doen. We geven je graag een overzicht van relevante informatie over welke kosten in aanmerking komen en hoe dit jouw belastbaar inkomen kan beïnvloeden.

Wat zijn aftrekbare beroepskosten?

Aftrekbare beroepskosten zijn uitgaven die direct verband houden met je zelfstandige activiteit als zorgverlener. Om in aanmerking te komen voor aftrek bij je belastingaangifte, moeten deze kosten:

  • Verband houden met je beroep als zelfstandige zorgverlener.
  • Noodzakelijk zijn om je activiteit draaiende te houden.
  • Bewezen kunnen worden met facturen, btw-bonnen, en andere relevante documenten.
  • Gemaakt of gedragen zijn in het jaar waarin je inkomsten hebt verworven.

Kosten die louter privé van aard zijn, vallen niet onder aftrekbare beroepskosten. Gemengde uitgaven die zowel professioneel als privé worden gebruikt, kunnen slechts gedeeltelijk in aanmerking komen.

Soorten aftrekbare beroepskosten

1. Volledig aftrekbare beroepskosten:

Deze kosten worden integraal afgetrokken van je omzet. Typische voorbeelden zijn huisvestingskosten, telefoon-, internet- en boekhoudkosten, sociale bijdragen en Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook sommige verzekeringen en opleidingen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

2. Deels aftrekbare beroepskosten:

Veel beroepskosten kunnen slechts gedeeltelijk worden afgetrokken. Het percentage van aftrek hangt af van het soort kosten, zoals brandstof (afhankelijk van CO2-uitstoot). Ook de aftrekbaarheid van een bedrijfswagen varieert op basis van CO2-uitstoot.

3. Afschrijving beroepskosten:

Voor grote investeringen die over meerdere jaren worden gebruikt (bijv. auto, computer), geldt een gedeeltelijke afschrijving per jaar.

4. Forfaitaire beroepskosten:

Indien het bewijzen van werkelijke kosten niet haalbaar of wenselijk is, kunnen zelfstandige zorgverleners gebruikmaken van forfaitaire beroepskosten. Dit zijn vaste bedragen die mogen worden afgetrokken, zelfs als de werkelijke kosten lager zijn.

Forfaitaire aftrek voor Zelfstandige Zorgverleners

Zelfstandige zorgverleners kunnen kiezen voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten op basis van hun omzet verminderd met sociale bijdragen. Het percentage van de forfaitaire aftrek stijgt naarmate de omzet toeneemt.

  • Tot 7 310 euro: 28,70%
  • Van 7 310 tot 14 520 euro: 10%
  • Van 14 520 tot 24 160 euro: 5%
  • Van 24 160 tot 82 460,84 euro: 3%
  • Maximaal totaalbedrag: 5050 euro

De keuze tussen werkelijke kosten en het forfaitaire systeem hangt af van de individuele situatie. Het forfaitaire bedrag kan lager zijn dan de werkelijke kosten, maar biedt wel administratief gemak door het vermijden van bonnetjes.

Als zelfstandige zorgverlener is het dus essentieel om goed geïnformeerd te zijn over aftrekbare beroepskosten. Door deze kosten op een correcte manier te rapporteren in je belastingaangifte, kun je je belastbaar inkomen verlagen en zo belastingen besparen. Vergeet niet om advies in te winnen bij een boekhouder of fiscalist om de specifieke regels en mogelijkheden te begrijpen die van toepassing zijn op jouw situatie als zelfstandige zorgverlener.

Voor meer info contacteer onze partner Acerta.

Andere blogs